ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΥΡΗ

Η εποχική αλλεργία μπορεί να εκδηλωθεί ως εποχική αλλεργική ρινίτιδα ή εποχική αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Όταν εμφανίζονται ταυτόχρονα, μιλάμε πιο συγκεκριμένα για εποχική αλλεργική ρινοεπιπεφυκίτιδα.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν:

  • Ερεθισμό και φλεγμονή του βλεννογόνου της μύτης με κνησμό, ρινική καταρροή και ρινική συμφόρηση.
  • Ερεθισμό και φλεγμονή της εσωτερικής μεμβράνης των βλεφάρων, που σχετίζεται με οίδημα, ερυθρότητα, κνησμό και δακρύρροια.

Η αλλεργία διακρίνεται σε διαλείπουσα/περιοδική, αν τα συμπτώματα διαρκούν λιγότερο από 4 ημέρες την εβδομάδα ή λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες τον χρόνο και σε εμμένουσα/επίμονη, αν τα συμπτώματα διαρκούν περισσότερες από 4 ημέρες την εβδομάδα ή περισσότερο από ένα μήνα τον χρόνο.

Επιπλέον, εάν τα συμπτώματα είναι τέτοια που επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής και την εργασία, τον αθλητισμό, τις κοινωνικές δραστηριότητες και τη νυχτερινή ανάπαυση, η εποχική αλλεργία θεωρείται μέτρια ή σοβαρή, διαφορετικά χαρακτηρίζεται ως ήπια.

Εάν η εποχική αλλεργία και τα συμπτώματά της, παρά τη θεραπεία, δε δείξουν σημάδια βελτίωσης εντός μερικών εβδομάδων, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.