Επικοινωνήστε μαζί μας

Για αναφορά πιθανής Ανεπιθύμητης Ενέργειας (AE), παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:
Τηλέφωνο: 210 9001 600 (24ωρες/7 ημέρες/εβδομάδα)
Email: CHC.PV.Greece@sanofi.com
Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την κίτρινη κάρτα του ΕΟΦ στην ιστοσελίδα https://kitrinikarta.eof.gr/

Για αναφορά Ποιοτικού Παραπόνου για τα προϊόντα της Sanofi Consumer HealthCare, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ποιότητας:
Τηλέφωνο: 210 9001 600 (24ωρες/7 ημέρες/εβδομάδα)
Email: CHC.QA.Greece@sanofi.com

Για επικοινωνία με το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας, σε σχέση με τα προϊόντα της Sanofi Consumer HealthCare, παρακαλώ επικοινωνήστε
Τηλέφωνο: 210 9001 600
Email: CHC.MedicalInformation.Greece@sanofi.com

Για οποιαδήποτε άλλη αιτία παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 210 9001 600
Email: info.greece@sanofi.com